Poštovani mještani,

dana 26.siječnja općinski načelnik Josip Pavić potpisao je Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade dijela katastra nekretnina na području općine Sibinj.

Sporazum je tako potpisan sa Državnom grodetskom upravom i ravnateljem i Antonijem Šustićem.

Osiguranje sredstava u potpunosti su osigurane u proračunu DGU a njima će se financirati dio katastarske općine Sibinj i to oko 300 hektara površine.

Kompleksan je to posao kojim će se uskladiti katastar i zemljišne knjige kao i stvarno stanje na terenu u ovom postupku.

Tijekom proljeća DGU će raspisati javnu nabavu za izvodjenje radova geodetskih radova a nakon toga i općina Sibinj će provesti javne tribine za vlasnike dijela K.O. Sibinj koji će biti predmet ovog Sporazuma.

Provođenjem ove katastarske izmjere i općina Sibinj pridružit će se sredinama koji imaju uređeno stvarno stanje svojih nekretnina na terenu kako u katastru tako i u zemljišnjim knjigama.