Uskoro kreće obnova spomenika Sibinjskim žrtvama
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine obavijestila je dopisom općinu Sibinj da je završen postupak odabira programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu.
Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta, te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstvo je odobrilo prijedlog općine Sibinj te je spomenik Sibinjskim žrtvama u Sibinju uvršten u Program financiranja Ministarstva.
Prilikom realizacije ovog programa Općina ima obvezu usko surađivati sa nadležnim konzervatorijskim odjelom u Slavonskom Brodu kao i u svim fazama nadzora, radova i ovjere dokumentacije.
Nakon potpisanog Ugovora sa Ministarstvom kulture, Općina će pristupiti i potpisivanju Ugovora sa Izvođačem, kako bi se samoj obnovi spomenika Sibinjskim žrtvama moglo pristupiti do rujna ove godine.