Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj:04/13) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj

za razdoblje 2017. – 2022.godine za javni uvid

 

  

  1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine za javni uvid.
  2. Javni uvid će početi 11. rujna 2017. godine i trajati do zaključno 11. listopada 2017. godine.
  3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj biti će, za trajanje javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Općine Sibinj sibinj.hr i izložen u prostorijama općine Sibinj, na adresi: 108. brigade ZNG 6, Sibinj, radnim danom i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine sibinj, 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, odnosno na e-mail adresu : sibinj@sb.t-com.hr ili na linku Savjetovanja s javnošću na službenoj stranici Općine Sibinj www.sibinj.hr
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, na Oglasnoj ploči općine i na službenoj stranici Općine Sibinj.

 

Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec.

 

%d blogeri kao ovaj: