Sukladno planu javne nabave općine Sibinj za 2019 godinu, u utorak 26. ožujka započelo se sa radovima na izgradnji pješačke staze u naselju Završje.
Radovi u dužini od cca 900 m završit će u roku od mjesec dana, a cijena izvođenja radova je 497 tisuća kuna.

Realizacijom ovog projekta omogućit će se sigurnije kretanje mještana i naše djece koji svakodnevno idu u školu. Navedeni projekt općina Sibinj je kandidirala na natječaj za sufinanciranje lokalnih razvojnih projekata u ministarstvo regionalnog razvoja.

Nadalje, u suradnji sa Hrvatskim cestama d.o.o. kandidiran je Projektni elaborat uređenja raskrižja na ulazu u naselje Završje a sve kako bismo povećali sigurnost mještana te spriječili buduće prometne nezgode. Projektni zadatak je usvojen i ušao je u program Hrvatskih cesta d.o.o. te se očekuje projektiranje dionice.

Iskreno se nadamo da će mještani biti zadovoljni novim prometnim rješenjem kao i sa novom pješačkom stazom.