Na području općine Sibinj u tijeku je provođenje još jednog projekta.
Tijekom 2017. godine Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva uređenja šumskih i protupožarnih prometnica na području RH na koji se općina Sibinj uspješno prijavila. Nakon provedenog natječaja te pregleda potrebne dokumentacije i predloženih prometnica općina Sibinj je po ovom natječaji uspješno prošla za uredjenje 4 šumske prometnice.


Tako je ovaj tjedan krenulo uredjenje 7,8 km šumskih prometnica i to: Gašinac na relaciji Čelikovići – Ravan, šumska prometnica Orašje u Čelikovićima prema starom groblju, šumska prometnica Raniševac u naselju Jakačina Mala, te prometnica Paljevina na dionici naselja Grgurevići.
Radovi će obuhvatiti poravnavanje i nabijanje terena, iskope potrebnih odvodnih kanala, postavljanje cijevi, te nasipanje i nabijanje kamene kolničke konstrukcije.

Uređenje ovih prometnica omogućit će lakši pristup svim našim stanovnicima-privatnim šumoposjednicima kako bi mogli izvlačiti drvnu masu koju sijeku, lakši prilaz starom groblju u Čelikovićima, svima koji prolaze dionicom, ali isto tako danas-sutra može poslužiti i u turističku ponudu općine organiziravši brdsko-šumske biciklističke rute i natjecanja.
Vrijednost ove investicije je 1.296.000,00 kn.

Nastavak je ovo provodjenja projekata od interesa za općinu Sibinj i njene stanovnike te uspješnog ulaganja u sve segmente naše općine.