Općinsko vijeće Općine Sibinj konstituirano 2017. g.

Krunoslav Eraković

predsjednik općinskog vijeća

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Stipo Anušić

zamjenik predsjednika općinskog vjeća

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Marko Puškarić

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Ivana Janković

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Anto Đaković

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Pavo Nujić

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Josip Jelavić

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Marija Japundžić

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Juraj Babić

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Vinko Vargašević

Hrvatska konzervativna stranka (HKS)

Josip Ećimović

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Marina Kršić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Amalija Bojić

Socijaldemokratska partija (SDP)

Matija Bobinac

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Marko Lasić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)