“Službene novine Općine Sibinj” su službeno glasilo Općine Sibinj, u kojem se objavljuju opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Odluke objavljene do 31.prosinca 2017. godine nalaze se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.


Preuzimanje dokumenata:

Svi dokumenti su u pdf formatu, za pregled istih, potreban Vam je Acrobat Reader.


Impressum:

Izdavač:
Općina Sibinj
OIB:84310475838
MB:2585677
Telefon:035/425-298
E-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr
Ulica 108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj

Glavni i odgovorni urednik:
Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec.

Sjedište uredništva:
Općina Sibinj,
Ulica 108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj

Grafičko oblikovanje i razvoj: