“Službene novine Općine Sibinj” su službeno glasilo Općine Sibinj, u kojem se objavljuju opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Odluke objavljene do 31.prosinca 2017. godine nalaze se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.


Preuzimanje dokumenata:

Svi dokumenti su u pdf formatu. Za pregled istih, potreban Vam je Acrobat Reader.

Službene novine Općine Sibinj - Broj 04/2018

Veličina dokumenta: 11515 KB  |  Datum objave: 31. kolovoz 2018. godine

Preuzimanje dokumenta

Službene novine Općine Sibinj - Broj 03/2018

Veličina dokumenta: 12256 KB  |  Datum objave: 18. lipnja 2018. godine

Preuzimanje dokumenta

Službene novine Općine Sibinj - Broj 02/2018

Veličina dokumenta: 265 KB  |  Datum objave: 11. svibnja 2018. godine

Preuzimanje dokumenta

Službene novine Općine Sibinj - Broj 01/2018

Veličina dokumenta: 11368 KB  |  Datum objave: 03. travnja 2018. godine

Preuzimanje dokumenta