Zaključak o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine za javni uvid

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj:04/13) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj

za razdoblje 2017. – 2022.godine za javni uvid

  (više…)

Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta

U četvrtak 7.rujna 2017. godine u Vinkovcima je održana konferencija pod nazivom “Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta”. Konferenciju je organizirao Savez Društvo naša djeca u suradnji sa Unicef-om, a koje imaju za cilj povećanje broja općina i gradova sa statusom općina/grad prijatelj djece te motivirati lokalne zajednice da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece priznate u konvenciji UN-a o pravima djeteta.

(više…)