Poštovani roditelji, na temelju zamolbe Udruge za djecu “Bubamara” objavljujemo Vam njihovu obavijest:

Udruga za djecu “Bubamara” objavljuje Javni poziv za upis djece u kraći odgojno – obrazovni program (igraonica) Udruge za djecu „Bubamara“.
Pozivaju se roditelji koji su zainteresirani za upis djece od tri do šest godina u kraći odgojno – obrazovni program za pedagošku godinu 2017./2018.

PRIJAVNICA IGRAONICA – 2017. 

Molimo Vas da prijavnice dostavite u Općinu Sibinj do 20. kolovoza 2017. godine.

Udruga za djecu “Bubamara”
Stjepana Radića 117, 35253, Brodski Stupnik
Kontakt: 035/427-137
E–mail: udrugabubamara5@gmail.com

Kristina Čeliković, predsjednica Udruge