Tijekom ljetnih dana nastavilo se uređenje kanalske mreže na području općine Sibinj.

Tako je nakon dogovora općine Sibinj i Hrvatskih voda d.o.o. ispostve Slavonski Brod nastavljeno uređenje kanalske mreže u naselju Sibinj.

Nastavak uređenja odvija se na radovima betoniranja kanalskih pokosa na dionici kanala Kikovac u ulici Braće Radić.
Sukladno godišnjem planu općina Sibinj redovito održava sastanke sa predstavnicima Hrvatskih voda d.o.o. izvještavajući ih o potrebnim radovima na kanalima I. kategorije.

Nastavak je ovo uređenja kanalske mreže na području naše općine, a radovi se privode svom kraju.