Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 39. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/18) Općinski načelnik Općine Sibinj objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općinu Sibinj

U Jedinstveni upravni odjel, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za slijedeće radno mjesto:

  1. Referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica

Preuzimanje priloga:
Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje – Referent za komunalne poslove


8. svibnja 2019.
Poziv na intervju

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete
Zapisnik povjerenstva

20. svibnja 2019.
Odluka o izboru polaznika

%d blogeri kao ovaj: