Predmet ovog Javnog poziva (dalje u tekstu: Javni poziv) je provedba Programa poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj (“Službene novine Općine Sibinj”, broj 6/2020, dalje u tekstu: Program) u 2021. godini.

Općina Sibinj u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodjeljuje jednokratne bespovratne potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti (dalje u tekstu “Potpore”) u iznosu od 10.000,00 kuna, prema uvjetima propisanim Programom i ovim Javnim pozivom.

Potpore iz prethodnog stavka ne mogu se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Općine Sibinj koristile potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Javni poziv je otvoren od 04.01.2021. godine i traje do iskorištenja proračunskih sredstava za 2021. godinu odnosno najdulje do 31.12.2021. godine, ukoliko proračunska sredstva za ovu godinu ranije ne budu iskorištena.

Preuzimanje priloga:

JAVNI POZIV – Program poticanja poduzetništva Općine Sibinj u 2021.g.
Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore
Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 3 – Izjava obrtnika da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno u mirovini

%d blogeri kao ovaj: