PREDMET: Postupak jednostavne nabave radova na izgradnji javne rasvjete u naseljima Gornji Andrijevci i Sibinj, etapa 2. – J-05/20 – poziv na dostavu ponude

Temeljem članka 15. Pravilnika o jednostavnoj nabavi općine Sibinj, ovim putem pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje u prilogu poziva.

Sa poštovanjem!

Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave

Preuzimanje dokumenata:

ZDP javna rasvjeta Gornji Andrijevci – Sibinj, etapa 2
Troškovnik-33_19 JR_Sibinj, etapa 2 – prazan