Pozivaju se svi Vlasnici ili Korisnici nekretnina na području općine Sibinj, koje podliježu obvezi plaćanja komunalne naknade sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18), da se jave u Općinu Sibinj, Jedinstveni upravni odjel, radi dostave svojih podataka ukoliko su isti imali kakvih promjena poput:

  • PROMJENA OSOBE OBVEZNIKA,
  • ADRESE OBVEZNIKA,
  • PROMJENA DRUGIH PODATAKA BITNIH ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE (promjena obračunske površine ili promjena namjene nekretnine)

a sve radi ažuriranja podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade odnosno ažuriranja Registra obveznika komunalne naknade.

OPĆINA SIBINJ
ULICA 108.BRIGADE ZNG 6
SIBINJ

 

Preuzimanje dokumenata:
POZIV vlasnicima i korisnicima nekretnina