Poštovani mještani općine Sibinj, zbog tehničkog kvara na kamionu ovim putem vas obavještavamo da će se 6.rujna 2017 (SRIJEDA) na području općine Sibinj raditi u tri smjene.
Komunalni otpad će se odvoziti u prvoj i drugoj smjeni, a ambalaža od papira i kartona u trećoj smjeni..

Vaš koncesionar
Jakob Becker