Obavještavamo mještane da smo zaprimili dopis tvrtke Plinacro d.o.o. da su stvoreni svi potrebni uvjeti kojima se Plinacro-u d.o.o. kao vlasniku produktovoda u naselju Slobodnica nalaže izvođenje radova na pražnjenju i zbrinjavanju preostalog sadržaja produktovoda na lokacijama blokadne stanice Sava na k.č.br.3275/2 K.O. Brodski Varoš i lokaciji Slobodnica na k.č.br.1226/5 K.O Gromačnik. Radovi će započeti dana 15.10.2018., a predviđeno vrijeme trajanja radova je 15 dana.

Načelnik općine Sibinj obavijestit će vatrogasne postrojbe vatrogasne zajednice općine Sibinj o početku navedenih radova kako bi iste bile upoznate sa poslovima i radovima koji se obavljaju na području općine.

Preuzimanje priloga:
Dopis – Prijava pocetka izvodenja radova