Obavještavamo sve mještane Općine Sibinj po dobivenoj obavijesti od  koncesionara tvrtke “Jakob Becker” da zbog kvara na kamionu, dana 04. listopada 2017. godine neće biti mogući odvoz ambalaže od papira i kartona već da će se ista ambalaža odvoziti zajedno s plastičnom ambalažom dana 11. listopada 2017. godine.