Ravnateljstvo civilne zaštite republike Hrvatske obavještava građane da je otvorena e-mail adresa:

rcz.zbrinjavanje@mup.hr

koja će se koristiti za prikupljanje podataka o ponudi privatnih smještajnih kapaciteta za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine

Na spomenutu e-mail adresu mogu se javiti i svi volonteri koji žele pružiti određeni oblik pomoći svojim volonterskim radom.