U petak, 31.kolovoza u općinskoj upravi održan je pripremni sastanak za drugu vježbu civilne zaštite na području općine Sibinj.

Sukladno Zakonu o civilnoj zaštitu sve lokalne jedinice dužne su jednom godišnje održati vježbu civilne zaštite koja proizlazi iz Procjene ugroženosti navedene općine, grada ili županije. Sukladno tome održan je sastanak na kojem se razgovaralo o mogućem scenariju vježbe, kapacitetima koji će biti potrebni za provođenje vježbe kao i o terminu održavanja vježbe.

Sastanku su nazočili predstavnik tvrtke Zavod za sigurnost d.d. Hrvoje Romić, načelnik općine Sibinj Josip Pavić, načelnik Stožera civilne zaštite općine Sibinj Tomislav Topalović, ravnatelj OŠ Ivan Mažuranić Josip Šišmanović te direktor općinskog komunalnog poduzeća Martin Šuća.