Poštovani mještani,
ovih dana započelo je uređivanje terase na ribičkoj kući na jezeru Petnja.

Terasa će se urediti postavljanjem lomljenog kamena koji će u ljetnim danima dati novi i ljepši izgled.
Tijekom proljetnih dana postavit će se i drvene pergole na terasu, kako bi novi izgled na ljeto dočekao nove posjetitelje, šetače i rekreativce.
Sljedeće godine trebalo bi krenuti i uređenje šetnice oko jezera Petnja, postavljanje drvenih klupa i stolova, drvenih sjenica za odmor šetača, postavljanje kanti za smeće i solarnih rasvjetnih tijela te putokaza.

Nadamo se da ćemo i ovim ulaganjem, te korištenjem sredstava iz Programa ruralnog razvoja učiniti našu Petnju još ljepšom i privlačnijom.