Poštovani mještani Općine Sibinj, obavještavamo Vas da je od ponoći na snazi Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a koju je jučer donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.
S tim u svezi, obavještavamo Vas da će Vam za izlazak izvan granica Općine Sibinj biti potrebne propusnice koje će izdavati tijela navedena u Odluci.
Stožer CZ Općine Sibinj ovlašten je izdavati propusnice na temelju članka II.e Odluke i to isključivo iz vitalnih obiteljskih razloga (zahtjev je potrebno pisano obrazložiti).

Ovim putem vas molimo da ne zloupotrebljavate ove izvanredne okolnosti i ne tražite propusnice ukoliko Vam doista nisu neophodne za vaše bližnje, a sve kako bismo smanjili rizik od prijenosa bolesti uzrokovane koronavirusom Covid-19. Propusnice se mogu zatražiti na mail :
opcina.sibinj@sb.t-com.hr, radnim danom od 08:00-10:00 sati, a izdavanje istih će biti vršeno putem e-maila, u vremenu od 12:00-14:00 sati za propusnice zatražene isti dan do 10:00 sati.

Još jednom Vas pozivamo na razumijevanje u ovoj ozbiljnoj situaciji.
Time pokazujete odgovornost i brigu za svoje najdraže.

NAPOMENA:
Zamolba za propusnicu mora sadržavati:
• IME I PREZIME
• ADRESU
• TEL.BROJ
• RAZLOG TRAŽENJA PROPUSNICE ( pisano obrazložiti, a sukladno čl.II.e Odluke o zabrani bapuštanja mjesta prebivališta)
• TRAJANJE (dan i vrijeme odlaska i dolaska)

 


Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka
u Republici Hrvatskoj

 

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje
komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se postovati sljedeće mjere:
– socijalnog distanciranja
– ne zadržavanja na javnim prostorima
– posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke.
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:
– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
– za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i
– za okolnosti iz točke II.e nadležni stozeri civilne zaštite.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-14
Zagreb, 23. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA
Dr. sc. Davor Božinović

 

Preuzimanje priloga:
Odluka o zabrani napuštanja prebivališta