U ponedjeljak, 2. srpnja 2018. godine u vijećnici županijske uprave ministar državne imovine Goran Marić održao je radni sastanak na kojem je predstavio novi Zakon o upravljanju državnom imovinom.

Uz predstavljanje novog Zakona pojašnjeno je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije, općina i gradova. Uz župana Danijela Marušića današnjem sastanku nazočili su i gradonačelnici gradova te načelnici općina Brodsko-posavske županije, kao i načelnik PU Brodsko-posavske Antun Valić. U ime općine Sibinj sastanku je nazočio zamjenik načelnika Tomislav Topalović.

Cilj ministarstva je u naredne dvije do tri godine aktivirati svu napuštenu, zapuštenu i državnu imovinu na području županija, gradova i općina.Vjeruje se kako će ovakav model doprinijeti revitalizaciji Slavonije i ostanku mladih osiguravajući im nova radna mjesta i sigurniju budućnost zaključeno je na sastanku.