Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/16, 2/17 i 5/17), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

 

Preuzimanje priloga:

1. Tekst javnog natječaja – A2
2. Upute za prijavitelje – A3
3. Obrazac opisa aktivnosti – A6
3. Obrazac opisa aktivnosti – A6 [word]
4. Obrazac proračuna aktivnosti – A7
4. Obrazac proračuna aktivnosti – A7 [word]
5. Popis priloga – A8
5. Popis priloga – A8 [word]
8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10
8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – A10 [word]
9. Obrazac ugovora o financiranju – A11
9. Obrazac ugovora o financiranju – A11 [word]
10. Obrazac opisnog izvješća – A12
10. Obrazac opisnog izvješća – A12 [word]
11. Obrazac financijskog izvješća – A13
11. Obrazac financijskog izvješća – A13 [word]
12. Obrazac financijskog izvjesca – PROR-POT


Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva 2018.

%d blogeri kao ovaj: