JAVNI POZIV – Pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018. Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje:

JAVNI POZIV
za pohađanje verificiranog programa obrazovanja
odraslih osoba

(više…)

JAVNI POZIV – Predškolski odgoj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Ivančica”, Oriovac objavljuje javni poziv za upis djece u: Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine (više…)