JAVNI POZIV – Predškolski odgoj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Ivančica”, Oriovac objavljuje javni poziv za upis djece u: Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine (više…)