Postupak javne nabave male vrijednosti radova na izgradnji dječjeg vrtića u Sibinju

Projekt financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020., za provedbu mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.4. – “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. – “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (više…)