JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Komunalni redar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac je, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11 i 04/18), objavila JAVNI NATJEČAJ za prijam na radno mjesto komunalni redar, u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.
(više…)

Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”, broj 02/16,2/17 i 5/17) donosi Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
(više…)