Obavještavamo mještane općine Sibinj da će od 05. travnja 2018. godine, pitka voda na području općine Sibinj biti dostupna iz mobilnih spremnika.

Za općinu Sibinj osigurana je cisterna sa pitkom vodom, koja će biti locirana u Sibinju (zdrada općine Sibinj) i po potrebi će puniti spremnike sa pitkom vodom koji će biti postavljeni na drugim lokacijama (ispred društvenih domova). Također, budući da trenutno raspolažemo samo sa dva spremnika, za početak će se postaviti po jedan spremnik u naselju Grgurevići, te jedan u naselju Slobodnica.

Napominjemo da tijekom sutrašnjeg dana očekujemo isporuku i nekoliko dodatnih spremnika, koje ćemo rasporediti nakon njihove isporuke.
Postavljanjem mobilnih spremnika ukidaju se dnevna dežurstva civilne zaštite, a mještani po vodu mogu doći od 7 h do 19 h.

Napomena: za korištenje pitke vode iz spremnika potrebno je ponijeti vlastitu ambalažu (boce, kanistere i slično).