Poštovani roditelji, Općina Sibinj kao i svake godine u suradnji sa ravnateljem škole, Josipom Šišmanovićem, nastavlja sa praksom kupnje bilježnica svim učenicima naše škole.

Tako će općina Sibinj za početak školske godine 2020/21 osigurati za svakog učenika OŠ Sibinjskih žrtava od 1. do 8. razreda paket od 10-tak bilježnica.

Uz navedeno, našim najmlađim prvašićima osigurat ćemo i geko komplete.