Dana 12. siječnja 2017. godine, u prostorijama općine Sibinj održana je prva sjednica Stožera civilne zaštite općine Sibinj.

Sjednicu je vodio načelnik Stožera civilne zaštite, zamjenik načelnika općine Sibinj Tomislav Topalović.

Prisutni članovi Stožera upoznati su sa dosadašnjim aktivnostima općine Sibinj na uspostavi sustava civilne zaštite u općini Sibinj, donošenju planskih dokumenata iz navedenog područja, te osiguranju proračunskih sredstava za što kvalitetnije funkcioniranje sustava civilne zaštite, uključivo i opremanje postrojbe civilne zaštite što je već započeto.

Osim toga, bilo je riječi i o planovima i radnjama koje pred općinom Sibinj i Stožerom civilne zaštite predstoje tijekom 2017. godine, a odnose se na izradu Procjene rizika od velikih nesreća, čija se izrada očekuje do kraja veljače, ovisno o dostavi smjernica za njenu izradu sa županijske razine, te svih dokumenata koji proizlaze iz nje, a pobliže određuju funkcioniranje sustava civilne zaštite.

Također, rečeno je i da se smotra postrojbe civilne zaštite planira održati po usvajanju Procjene rizika, u mjesecu ožujku, a potom, u mjesecu travnju i vježba za sve sudionike u sustavu civilne zaštite općine Sibinj.

Kako je istaknuto, cilj općine Sibinj je ustrojiti potpuno funkcionalan, operativan i opremljen sustav civilne zaštite na svim razinama, koji će u svakom trenutku moći odgovoriti na sve moguće izazove s kojima se općina Sibinj bude susrela.