Poštovani stanovnici Općine Sibinj,

 

Izrazito nepovoljne vremenske neprilike koje su zahvatile dobar dio naše regije, pa tako i Općinu Sibinj 01.srpnja 2024. godine u poslijepodnevnim satima, prouzrokovale su materijalne štete na stambenim objektima i poljoprivrednim kulturama.

 

Kako je procedura koja prethodi postupku proglašenja prirodne nepogode nešto drugačija u odnosu na ranije godine, skrećemo pozornost na slijedeće:

 

  • Prijave šteta se dostavljaju prije proglašenja prirodne nepogode, jer je nužno utvrditi postojanje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode
  • Općinska povjerenstva utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za proglašenje prirodne nepogode
  • Općinski načelnik, na temelju rada povjerenstva upućuje Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode
  • Nakon proglašenja prirodne nepogode od strane Župana, zaprimljene prijave šteta se unose u Registar šteta (prijave koje će se unositi u Registar šteta se mogu zaprimati i nakon proglašenja prirodne nepogode, u roku od osam dana od datuma Odluke o proglašenju prirodne nepogode)

 

S obzirom na navedeno, a u svrhu postupanja sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019), ovim putem sve oštećenike s područja Općine Sibinj pozivamo da nam na obrascu PN, koji se nalazi u prilogu, dostave prijave svojih šteta.

 

Nakon što se prijave dostave, a u skladu s uputama Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužno je utvrditi ispunjenje zakonom propisanih zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode.

 

Na temelju navedenog općinski načelnik upućuje županu Brodsko-posavske županije Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode.