Suradnja općine Sibinj i Crvenog križa
U srijedu 28.siječnja 2015 u prostorijama gradske organizacije Crvenog križa u Slavonskom Brodu načelnik Josip Pavić potpisao je „Ugovor o pružanju i sufinanciranju socijalnih usluga pomoć u kući“ između općine Sibinj i GO Crvenog križa.

Ugovor o pružanju i sufinanciranju socijalnih usluga potpisan je na temelju Programa Ministarstva socijalne politike i mladih, a u okviru usluga pomoći u kući će se provoditi sljedeće aktivnosti:

  • obavljanje kućnih poslova u domu korisnika;
  • održavanje osobne higijene u domu korisnika;
  • uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika;
  • ostale svakodnevne potrebe

Ovim Ugovorom općina Sibinj se obvezuje sufinancirati 50% cijene po izvršenoj usluzi po korisniku, a sve na temelju troškova pružanja socijalnih usluga koje je utvrdilo Ministarstvo socijalne politike i mladih dok će drugih 50% iznosa snositi samo Ministarstvo, a sam Program provodit će djelatnici Crvenog križa.

Ovo je samo jedan u nizu socijalnih Programa koje provodi općina Sibinj, te smo uvjerenja da će i ovaj program naići na dobar i pozitivan odjek među stanovnicima kojima je potrebna pomoć. Potpisivanju je sudjelovao i predsjednik Crvenog križa prim. Josip Jelić,dr.med