Vježba civilne zaštite općine Sibinj

U vijećnici općine Sibinj u ponedjeljak 24. rujna održan je sastanak u vezi održavanja vježbe postrojbe civilne zaštite općine Sibinj. Sastanak je vodio načelnik stožera CZ-a općine Sibinj Tomislav Topalović na kojem se predložio scenarij vježbe. Simulaciju vježbe odradit će DVD Sibinj i Slobodnica, MUP, Zavod za hitnu medicinu BPŽ, Crveni križ pripadnici općinske postrojbe civilne zaštite, te djeca naše osnovne škole. (više…)

Sigurno u prometu 2018.

U petak, 4. svibnja u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivan Mažuranić u Sibinju održano je Županijsko natjecanje “Sigurno u prometu” 2018.
Sve nazočne pozdravio je ravnatelj škole Josip Šišmanović, a uz uz brojne organizatore i predstavnike škola u provedbi ove preventivno-edukativne aktivnosti, već godinama sudjeluje i Policijska uprava Brodsko-posavska. (više…)