Javni poziv i zahtjev – Program predškole

Općina Sibinj objavljuje Javni poziv za upis djece u program predškole za 2017./2018. pedagošku godinu, u trajanju od 250 sati, koji provodi u suradnji s Dječjim vrtićem “Ivančica”, Oriovac.

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

Općinski načelnik općine Sibinj objavljuje: PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Sibinj u akademskoj godini 2016./2017.

Više informacija