Poštovani roditelji, na temelju zamolbe Udruge za djecu “Bubamara” objavljujemo Vam njihovu obavijest:

Udruga za djecu “Bubamara” objavljuje Javni poziv za upis djece u kraći odgojno – obrazovni program (igraonica) udruge za djecu „Bubamara“.
Pozivaju se roditelji koji su zainteresirani za upis djece od tri do šest godina u kraći odgojno – obrazovni program.

Molimo Vas da zahtjeve s priloženom dokumentacijom dostavite u Općinu Sibinj do 25. studenog 2016. godine.

Udruga za djecu “Bubamara”
Stjepana Radića 117, 35253, Brodski Stupnik
Kontakt: 035/427-137
E–mail: udrugabubamara5@gmail.com