Potpisivanje ugovora o kapitalnim donacijama Općine Sibinj za izgradnju nove crkve u Bartolovcima i Pastoralnog centra u Sibinju

Općinsko vijeće općine Sibinj je dana 03. veljače 2017. godine, na svojoj 22. sjednici donijelo  Odluku o dodjeli kapitalne pomoći  za izgradnju nove crkve sv. Ivana Pavla II u naselju Bartolovcima,  u iznosu od 100.000,00 kn, te Odluku o dodjeli kapitalne pomoći za izgradnju novog pastoralnog centra u naselju Sibinj, također u iznosu od 100.000,00 kn. (više…)

Završen projekt rekonstrukcije D525

Nakon dugog vremena završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D525 Bartolovci- Slobodnica (tzv. mulji).
Naime rekonstrukcija ceste od davno je završena, no zastoji su krenuli sa uređenjem pružnog prijelaza i odbojnika. Nakon dogovora investitora Hrvatskih cesta d.o.o i HŽ-a , prije par dana riješen je i taj problem, te su asfaltirane staze i postavljeni odbojnici za pješake.
U narednom mjesecu trebalo bi se pristupiti tehničkom pregledu, a nakon toga i izdavanju uporabne dozvole.

Postavljeni „zeleni otoci“ u naseljima općine

Postavljeni „zeleni otoci“ u naseljima općine
Nakon potpisanog Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada između općine Sibinj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te isporučenih kontejnera od strane tvrtke Gradatin d.o.o iz Zagreba na području naše općine započelo je odvojeno prikupljanje otpada.
Postavljeno je ukupno 26 kontejnera i to na 9 lokacija u općini.

Zeleni otoci su postavljeni na sljedećim mjestima:

  • M.O Sibinj ispred zgrade općinske uprave, te na izletištu Petnja;
  • M.O. Slobodnica ispred društvenog doma u Slobodnici;
  • M.O. Bartolovci ispred društvenog doma u Bartolovcima;
  • M.O. Gromačnik ispred autobusnog stajališta (kraj velikog mosta);
  • M.O. Brčino-Ravan ispred društvenog doma u Ravnu;
  • M.O. Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala ispred društvenog doma u Grgurevićima;
  • M.O. Gornji Andrijevci ispred društvenog doma u Gornjim Andrijevcima;
  • M.O. Grižići ispred društvenog doma u Grižićima;

Postavljeni su kontejneri za papir, plastiku i staklo, te ovim putem pozivamo sve stanovnike općine Sibinj da surađuju u projektu za „LJEPŠU OPĆINU SIBINJ“ te da se svojim postupcima i primjerom pridržavaju odvojenog i selektivnog prikupljanja otpada.

Zeleni otoci će se odvoziti jednom mjesečno ili sukladno dinamici punjenja.

Izvršena smotra tima civilne zaštite za općinu Sibinj

Izvršena smotra tima civilne zaštite za općinu Sibinj
Dana 21.10.2014.g. u 18,00 sati u prostorijama Općine Sibinj održano je smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj.
Za Općinu Sibinj, sukladno Procjeni ugroženosti, te Odlukom koja je usvojena na općinskom vijeću određeno je da se formira Tim civilne zaštite opće namjene sa 50 pripadnika.

Popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u mjestima u koje se raspoređuju.

Tim civilne zaštite opće namjene sastoji se od zapovjedništva tima i tri skupine – dvije skupine sa četiri ekipe, te jedne skupine sa tri ekipe. Prvu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja naselja Gornji Andrijevci, Sibinj i Završje, drugu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Bartolovci, Gromačnik, Slobodnica, a treću skupinu pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Brčino, Čelikovići, Grgurevići, Grižići, Jakačina Mala i Ravan.

Na smotriranju Tima opće namjene prisustvovali su načelnik Općine Josip Pavić, zamjenik načelnika Tomislav Topalović, predstavnici Područnog ureda zaštite i spašavanja Slavonski Brod, g. Ivica Škuljević i g. Željko Valešić, koji je prisutnima održao prezentaciju zadaća koje postrojbe civilne zaštite obavljaju u potrebama zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.