Radionica Strateški razvojni program općine Sibinj

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020. – održana radionica u Sibinju

U srijedu, 10. lipnja 2015. godine, u prostoru Općinske vijećnice u Sibinju, pred 30-ak prisutnih poljoprivrednika, obrtnika, poduzetnika i predstavnika udruga s područja Općine održana je radionica povodom izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020.

Prisutne je pozdravio i na njihovom se dolasku zahvalio načelnik općine Josip Pavić, zajedno sa suradnicima – predsjednikom Općinskog vijeća Krunoslavom Erakovićem i zamjenikom načelnika Tomislavom Topalovićem.

Na radionici su se sudionici upoznali sa svrhom izrade ovog razvojnog dokumenta, čiji je cilj razvoj cjelokupnog područja Općine u svim društvenim segmentima. Naglašeno je da je Strateški razvojni program dokument koji Općina izrađuje u suradnji sa svim lokalnim dionicima, udrugama, OPG-ima, poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrazovnim institucijama, kako bi on doista bio primjenjiv, te pomogao apliciranju projekata na strukturne fondove EU, koje će podnositi kako Općina, tako i svi ostali dionici, u okviru svoga djelovanja. Sudionici su se svojim aktivnim sudjelovanjem i razmjenom ideja i sugestija, ali i problema s kojima se susreću u svom djelovanju kvalitetno doprinijeli početku izrade ovog dokumenta, te pomogli u definiranju vizije razvoja ovog područja.

Zbog važnosti izrade ovog dokumenta, nužno je sagledati cjelokupnu situaciju na području Općine u svim njenim segmentima, te identificirati strateške ciljeve razvoja Općine, koji će prepoznati nastojanja lokalnih dionika, poput OPG-a, fizičkih i pravnih osoba, udruga i svih ostalih dionika, budući da će oni projekti, koji ne budu u skladu sa strateškim ciljevima navedenim u Strateškom razvojnom programu, vrlo teško doći u priliku biti financirani iz strukturnih fondova.

Kako bi se Strateški razvojni program što kvalitetnije i potpunije izradio, na području Općine uslijedit će anketiranje svih domaćinstava, koji će svojim prijedlozima, idejama i sugestijama, aktivno doprinijeti njegovoj izradi, te pružanju temelja za cjelokupan razvoj općine Sibinj.

Za napomenuti je da je Strateški razvojni program dokument čiju izradu je Općina uspješno kandidirala na natječaj APPRRR-a i koji se u cijelosti financira iz Programa ruralnog razvoja, Podmjere 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti, Operacija 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

 

POZIV – Radni sastanak

POZIV - Radni sastanak
OPĆINA SIBINJ
objavljuje
P O Z I V
 
Fizičkim i pravnim osobama – mještanima, OPG-ima, obrtima, tvrtkama, udrugama i građanima s područja Općine Sibinj, na radni sastanak u svrhu izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine koji će se održati dana 10.06.2015. godine u prostorijama općine Sibinj,
s početkom u 18,00 h.
 
Kako nam je Vaše mišljenje od velikog značaja, a Vaš doprinos neophodan za uspješan razvoj naše općine i poboljšanje kvalitete života, molimo Vas da se odazovete radnom sastanku!

Travel Tips: America’s 20 Best National Parks

A national park is a park in use for conservation purposes. Often it is a reserve of natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declares or owns. Although individual nations designate their own national parks differently, there is a common idea: the conservation of wild nature for posterity and as a symbol of national pride.

Town Theatre to Host Romeo and Juliet Musical

Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young star-crossed lovers whose deaths ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare’s most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays.

Interview with Photographer Steffan Zoticus

Nature photography refers to a wide range of photography taken outdoors and devoted to displaying natural elements such as landscapes, wildlife, plants, and close-ups of natural scenes and textures. Nature photography tends to put a stronger emphasis on the aesthetic value of the photo than other photography genres, such as photojournalism and documentary photography.

Win a Wonderful Weekend for Two at TownPress Hotel

Tourism is travel for recreation, leisure, religious, family or business purposes, usually for a limited duration. Tourism is commonly associated with international travel, but may also refer to travel to another place within the same country. The World Tourism Organization defines tourists as people “traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”.