Obavijest roditeljima o rezultatima upisa u Dječji vrtić “Sibinj” za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 947139, članka 3. stavak 1., članka 15. i 40. stavak 17. Statuta dječjeg vrtića „Sibinj” te članka 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića „Sibinj”, Upravno vijeće dana 28. kolovoza 2020. na svojoj 6. sjednici donijelo je Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021. i objavilo JAVNI POZIV o upisu djece rane i predškolske dobi u redovni program predškolskoga odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Općine Sibinj.

(više…)

Javni poziv za upis djece u vrtić Sibinj

Poštovani roditelji, obavještavamo Vas da od 31.8.2020. godine (PONEDJELJAK) počinju upisi u Dječji vrtić “Sibinj” za redovni jaslički i vrtićki program.
Upisi će trajati od 31.8.2020. do 14.9.2020. godine, a uvjete za upis možete pročitati na mrežnim stranicama Općine Sibinj ili na oglasnoj ploči dječjeg vrtića “Sibinj”. Dokumenti potrebni za upis navedeni su u Javnom pozivu o upisu djece kao i način preuzimanja obrazaca za upis i predaja popunjenih. (više…)

Nastavak radova na dječjem vrtiću

Poštovani mještani obavještavamo vas da su u tijeku radovi na izgradnji novog, 5,7 milijuna kuna vrijednog, dječjeg vrtića u Sibinju koji će omogućiti kvalitetnije uvjete predškolskog odgoja na području naše općine. Naime, prošloga tjedna završena je prva faza te je postavljena betonska ploča (deka). (više…)