Odvoz plastičnog otpada

Ovim putem obavještavamo sve mještane općine Sibinj da će od mjeseca srpnja naš koncesionar Jakob Becker odvoziti papirni otpad svake prve srijede u mjesecu, a plastiku svake druge srijede u mjesecu, dok raspored odvoza komunalnog otpada ostaje nepromijenjen, te Vam ovim putem skrećemo pozornost da se sutra 12.7.2017 (srijeda) odvozi plastični otpad u novim kantama koje ste dobivali kroz ovaj mjesec.

Podjela kanti za prikupljanje plastike

U svim naseljima općine u tijeku je podjela kanti za prikupljanje plastike. Uz predočenje osobne iskaznice i potpisane izjave o preuzimanju kante će dobiti svi cjelogodišnji korisnici usluga koncesionara Jakoba Beckera, a u domaćinstva će ih dostaviti djelatnici općine i pojedini predsjednici mjesnih odbora.

Ovim putem obavještavamo sve mještane općine Sibinj da će se od sljedećeg mjeseca papir odvoziti svake prve srijede u mjesecu, a plastika svake druge srijede u mjesecu, dok raspored odvoza komunalnog otpada ostaje nepromjenjen. (više…)

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Na temelju članka 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) i članka 45. Statuta općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/13), Općinski načelnik dana 25.listopada 2016. godine donosi:

ODLUKU

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
(više…)

Općini Sibinj odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša

Općini Sibinj odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša
Na temelju Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme jedinicama lokalne samouprave Općina Sibinj je dobila Odluku po kojoj joj Fond odobrava sredstva.

Općini Sibinj se odobravaju sredstva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i to kontejnera za skupljanje komunalnog otpada na području Općine Sibinj u visini od 60 % procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme. Nabavom predmetne komunalne opreme omogućit će se učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Tako će Općina Sibinj uskoro postaviti „zelene otoke“ i to 8 kontejnera PEHD za papir(plavi) od 1100 lit, 8 kontejnera PEHD za staklo od 1100 lit (zeleni), kao i 8 komada kontejnera PEHD za PET ambalažu (žuti) od 1100 litara u sva svoja naselja.