Projekt navodnavanja poljoprivrednih površina

Projekt navodnavanja poljoprivrednih površina
Projekt navodnavanja poljoprivrednih površina na području općine Sibinj
U utorak, 20. siječnja 2015. godine u Općinskoj vijećnici Općine Sibinj, održan je radni sastanak vezan uz NAPNAV – Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj.

Sastanku su nazočili načelnik Općine Josip Pavić , zamjenikom načelnika Tomislavom Topalovićem, predsjednik Općinskog vijeća Krunoslavom Erakovićem, pročelnik u upravnom odjelu za poljoprivredu Brodsko-posavske županije Željko Burazović sa suradnikom Dejanom Jurićem, Franjo Galić iz Hrvatskih voda, voditelj jedinice za provedbu NAPNAV-a iz Vinkovaca, te prisutni poljoprivrednici koji posjeduju ili su u zakupu poljoprivrednog zemljišta na području naše općine.

Gospodin Franjo Galić je upoznao prisutne sa ciljevima NAPNAV-a, a to su u razdoblju od 2004.-2020. navodnjavanje 65000 ha zemljišta na području Republike Hrvatske, a vrijednost projekata koji bi to omogućili procjenjuje se na 4,4 milijarde kuna.

Na ovom dijelu Brodsko-posavske županije predviđena je izgradnja dva sustava navodnjavanja (SN), a to su SN „Slobodnica“ i SN „Oriovac“. Ono što je posebno zainteresiralo prisutne poljoprivrednike je (SN) „Slobodnica“, kojim bi se omogućilo navodnjavanje poljoprivrednih površina u južnom dijelu Općine Sibinj. Vrijednost projekta procjenjuje se na 27 milijuna kuna, pri čemu bi financiranje izgradnje istoga bilo u omjeru 80% državni proračun, a 20% Brodsko-posavska županija. Poljoprivrednici bi snosili jedino troškove izgradnje sustava na samim parcelama koje koriste, a ovisno o kulturama i potrebnim tehničkim rješenjima za navodnjavanje pojedinih kultura (sustav kap na kap, tifoni i sl.), a što će se moći sufinancirati i iz Programa ruralnog razvoja.

Za navedeni SN „Slobodnica“ uskoro će se pristupiti izradi idejnog projekta, te se očekuje ishođenje lokacijske dozvole do kraja 2015. godine, nakon čega će se izraditi Glavni projekt, kao preduvjet za dobivanje građevinske dozvole i početka radova izgradnje.

Za sada su za realizaciju ovog projekta zainteresirani poljoprivrednici koji zajedno obrađuju cca 1200 ha poljoprivrednog zemljišta u Općini Sibinj, međutim, do početka izrade Glavnog projekta pozivaju se i svi ostali poljoprivrednici koji to do sada nisu učinili, da se jave u Upravni odjel za poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji te iskažu interes za sudjelovanjem u istom, a kojim bi se obuhvat SN „Slobodnica“ povećao, te samim time, postao još važniji u cjelokupnom NAPNAV-u, a što bi dodatno povećalo šanse za njegovu realizaciju.

Uspješna realizacija ovog projekta uvelike će doprinijeti povećanju obujma i kvalitete poljoprivredne proizvodnje na području Općine Sibinj i povećanju kvalitete života uopće.

Program izobrazbe za održivu uporabu pesticida

Program izobrazbe za održivu uporabu pesticida
Program izobrazbe za održivu uporabu pesticida za sve korisnike, distributere i savjetnike
Općina Sibinj i pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod organiziraju predavanje i predbilježbu za

“PROGRAM IZOBRAZBE ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA ZA SVE KORISNIKE, DISTRIBUTERE I SAVJETNIKE”

UVJETI UPISA:

ZA KORISNIKE:

 • navršenih 18 godina života
 • završeno minimalno osnovnoškolsko obrazovanje

ZA DISTRIBUTERE I ODGOVORNE OSOBE U TVRTKI:

 • navršenih 18 godina života
 • završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje

PONEDJELJAK 19. siječnja 2015.
OPĆINA SIBINJ U 19 SATI

Radionica „Primjena novog Zakona o udrugama u praksi“

Radionica „Primjena novog Zakona o udrugama u praksi“
U petak, 09.01.2015. godine u 18:00 sati, u organizaciji općine Sibinj, a u suradnji sa LAG-om Posavina i CTR-om, u Sibinju je održana radionica “Primjena novog Zakona o udrugama u praksi”. Nazočne je u ime općine Sibinj pozdravio zamjenik načelnika Tomislav Topalović koji je istaknuo važnost novog Zakona budući da na području općine imamo preko 40 registriranih udruga.
Radionici se odazvao velik broj udruga sa našeg područja, a na predavanju su upoznati sa tumačenjem novoga Zakona o udrugama i njegovoj primjeni u praksi, osvrtu na druge Zakone koji su usko vezani uz poslovanje udruge (Zakon o volonterstvu, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakon o mladima, Zakon o radu…), obrascima, registru članstva, volonterskim ugovorima, volonterskim kartonima i upoznavanju sa strateškim dokumentima (Nacionalna strategija za razvoj civilnog društva i sl.).

I ove godine održan tradicionalni koncert

U društvenom domu u Sibinju 3.siječnja 2015. kulturno-umjetničko društvo “Tomislav” iz Sibinja organiziralo je tradicionalni godišnji koncert.
Uz nazočnost općinskog načelnika Josipa Pavića, brojnih uzvanika i posjetitelja pred prepunom dvoranom nastupili su osim domaćina i njihovi dragi gosti GKUD iz Požege i ženska pjevačka skupina “Bečaruše” iz Podcrkavlja.

(više…)

JAVNI POZIV NA PREZENTACIJU

OPĆINA SIBINJ U POSTUPKU IZRADE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV NA PREZENTACIJU

Programa ruralnog razvoja 2014-2020 , te potencijalima i mogućnostima financiranja razvojnih projekata i samozapošljavanja.
Predavanje će se održati 02. prosinca 2014. godine u prostorijama Općine Sibinj, s početkom u 15 sati.
Prezentacija je pripremljena za specifičnosti koje se odnose na

mlade poljoprivrednike
nezaposlene osobe
buduće poljoprivrednike

Uvjet je da su s područja Općine Sibinj, mlađi od 40 god, nositelji OPG manje od 5 godina, za ostale skupine prezentacije će biti realizirane u narednom periodu.
Radujemo se Vašem dolasku!
 

Do godine uređenje užeg središta naselja Sibinj

Do godine uređenje užeg središta naselja Sibinj
Svima koji svakodnevno prometuju središtem Općine Sibinj dobro je poznato stanje prometnice koja prolazi kroz sami centar naselja Sibinj. Na spomenutoj dionici prometnice nalazi se velik broj cestovnih priključaka, prilaza i parkirališta, a njome su povezani i mnogi sadržaji, od osnovne škole, školsko-sportske dvorane, mjesne ambulante, ljekarne, općinske uprave, parka, trgovina, pekarnica, do raznih ugostiteljskih i drugih objekata. Dionica je to s izrazito velikom migracijom vozila i pješaka koji su često u koliziji s tranzitnim prolazom, a neravan, raspucan i zaglađen kolnik, loša odvodnja ceste na dijelovima trase, problemi s parkiralištima i autobusnim stajalištima, problem nepostojanja pješačke staze u kontinuitetu s obje strane kolnika, samo su neki od problema koji utječu na smanjenje prometne sigurnosti na ovoj dionici državne ceste.

Spomenuti podatci dovoljno govore o važnosti ove prometnice, kao i nužnosti da se stanje u kojemu se ista trenutno nalazi popravi, kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu. Upravo stoga od iznimne je važnosti sastanak održan 16. studenoga ove godine, čija je tema bio „Projekt rekonstrukcije dionice državne ceste D525 kroz središte mjesta Sibinj“. Na spomenutom sastanku sudjelovali su načelnik Općine Sibinj Josip Pavić, direktor PJ Hrvatske ceste d.o.o Osijek Nenad Čer te predstavnici policije i komunalnih društava koja će biti uključena u projekt.

Uprava Hrvatskih cesta d.o.o je na temelju zahtjeva Općine Sibinj odobrila rekonstrukciju DC525 tj. dionice te ceste od km 18+335,00 do km 18+835,00 dužine od oko 500 metara, koja prolazi kroz centar Sibinja. Provedba ovoga projekta podrazumijevala bi rekonstrukciju ceste, priključaka, parkirališta, autobusnih stajališta, javne rasvjete na navedenoj dionici, kao i pješačkih staza te unaprijeđenje stanja sigurnosti cestovnog prometa na predmetnoj dionici državne ceste D525. Isto tako rekonstruirati će se autobusna stajališta te će ih se locirati u skladu s Pravilnikom o autobusnim stajalištima. Kako trenutno označeni pješački prijelazi preko državne ceste D525 svojim položajem ne odražavaju stvarne potrebe kretanja pješaka i školske djece projektirat će se novi pješački prijelaz sa pripadajućom semaforskom signalizacijom.

Prije samoga pokretanja radova bit će potrebno izraditi projekte zaštite i premještanja svih postojećih instalacija u koridoru ceste i ishoditi suglasnosti vlasnika istih na te projekte, kao i izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt, a zatim ishoditi lokacijsku te građevinsku dozvolu. Ispunjenjem svih spomenutih preduvjeta Općina Sibinj bit će na korak bliže rješavanju trenutno spornih prometnih pitanja i osigurati će veću sigurnost sudionika u prometu, kako vozača, tako i pješaka, mještana i posjetitelja naše Općine, a sama izgradnja užeg središta naselja Sibinj bi trebala krenuti na ljeto 2015 godine.

[row]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth]

[/column]
[column one-fourth] [/column]
[/row]

Postavljeni „zeleni otoci“ u naseljima općine

Postavljeni „zeleni otoci“ u naseljima općine
Nakon potpisanog Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada između općine Sibinj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te isporučenih kontejnera od strane tvrtke Gradatin d.o.o iz Zagreba na području naše općine započelo je odvojeno prikupljanje otpada.
Postavljeno je ukupno 26 kontejnera i to na 9 lokacija u općini.

Zeleni otoci su postavljeni na sljedećim mjestima:

 • M.O Sibinj ispred zgrade općinske uprave, te na izletištu Petnja;
 • M.O. Slobodnica ispred društvenog doma u Slobodnici;
 • M.O. Bartolovci ispred društvenog doma u Bartolovcima;
 • M.O. Gromačnik ispred autobusnog stajališta (kraj velikog mosta);
 • M.O. Brčino-Ravan ispred društvenog doma u Ravnu;
 • M.O. Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala ispred društvenog doma u Grgurevićima;
 • M.O. Gornji Andrijevci ispred društvenog doma u Gornjim Andrijevcima;
 • M.O. Grižići ispred društvenog doma u Grižićima;

Postavljeni su kontejneri za papir, plastiku i staklo, te ovim putem pozivamo sve stanovnike općine Sibinj da surađuju u projektu za „LJEPŠU OPĆINU SIBINJ“ te da se svojim postupcima i primjerom pridržavaju odvojenog i selektivnog prikupljanja otpada.

Zeleni otoci će se odvoziti jednom mjesečno ili sukladno dinamici punjenja.

Izvršena smotra tima civilne zaštite za općinu Sibinj

Izvršena smotra tima civilne zaštite za općinu Sibinj
Dana 21.10.2014.g. u 18,00 sati u prostorijama Općine Sibinj održano je smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj.
Za Općinu Sibinj, sukladno Procjeni ugroženosti, te Odlukom koja je usvojena na općinskom vijeću određeno je da se formira Tim civilne zaštite opće namjene sa 50 pripadnika.

Popuna postrojbe civilne zaštite opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta u mjestima u koje se raspoređuju.

Tim civilne zaštite opće namjene sastoji se od zapovjedništva tima i tri skupine – dvije skupine sa četiri ekipe, te jedne skupine sa tri ekipe. Prvu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja naselja Gornji Andrijevci, Sibinj i Završje, drugu skupinu činili bi pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Bartolovci, Gromačnik, Slobodnica, a treću skupinu pripadnici sa mjestom stanovanja u naseljima Brčino, Čelikovići, Grgurevići, Grižići, Jakačina Mala i Ravan.

Na smotriranju Tima opće namjene prisustvovali su načelnik Općine Josip Pavić, zamjenik načelnika Tomislav Topalović, predstavnici Područnog ureda zaštite i spašavanja Slavonski Brod, g. Ivica Škuljević i g. Željko Valešić, koji je prisutnima održao prezentaciju zadaća koje postrojbe civilne zaštite obavljaju u potrebama zaštite i spašavanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.