ODLUKA o dodjeli stipendija studentima

ODLUKA o dodjeli stipendija studentima

Dodjeljuju se stipendije studentima sa područja općine Sibinj, i to:

 • Ilijani Sedlo
 • Mateju Vrbaniću
 • Mariji Grgurević
 • Anamariji Červinski
 • Antoneli Kovačević

Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2015/2016, u trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2015, godine.

Sa navedenim studentima sklopit će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna prava i obveze.

Odluku i obrazloženje možete preuzeti u prilogu.

OBAVIJEST o prijavi djece za program predškole

OBAVIJEST o prijavi djece za program predškole
Pozivaju se roditelji predškolske djece (predškolci – djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine), a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u predškolu.

Prijave se podnose od 09. prosinca 2015. do 23. prosinca 2015. godine u Općini Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj, radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.
Zahtjev možete podići u Općini Sibinj ili preuzeti u prilogu.

Za upis djeteta u program predškole, roditelj predaje sljedeću dokumentaciju:

 1. 1. Popunjen i potpisan zahtjev za upis
 2. 2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih / potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 3. 3. Preslike osobnih iskaznica roditelja

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, oec.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ
Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Sibinj, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2015/2016.

Dodjeljuje se 5 stipendija, svaka po 500,00 kn mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju prebivalište na području općine Sibinj,
 • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,
 • po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 5.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Sibinj, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Uključivanje u projekt "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu"

Uključivanje u projekt
POZIV ZA SUDJELOVANJE NA INFORMATIVNOJ RADIONICI

CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije u suradnji s partnerima (LAG Posavina, Općina Brodski Stupnik i Volonterski centar Slavonski Brod) provode projekt “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. Projektom će se unaprijediti vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja koji će tijekom provedbe projekta imati mogućnost zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjerenim prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta.

Kako bi se ostvarila svrha projekta, tijekom provedbe će se provesti čitav niz aktivnosti koje uključuju edukativne aktivnosti u svrhu jačanja konkurentnosti nezaposlenih roditelja na tržištu rada, s ciljem podizanja ekonomske aktivnosti u mladim obiteljima u ruralnim područjima, te stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom, u smislu osnivanja igraonica za djecu predškolske dobi na području LAG-a Posavina.

U svrhu informiranja javnosti te ciljne skupine ovog projekta, planirano je održavanje info radionica na šest lokacija na području LAG-a Posavina. Info radionice održat će se u šest općina LAG-a Posavina, a radionica u općini Sibinj održat će se: 27.10.2015. u 12:30 sati u prostorima Općine (108. brigade ZNG 6, Sibinj)

Više informacija o projektu: